+36 30 944-2845

Adatvédelmi nyilatkozat

A Nandina-Trans Kft, mint a tunderfurt.hu honlap üzemeltetője kijelenti, hogy a működésén keresztül megszerzett adatokat mindenkor a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. év LXIII. rendelkezéseire. A megszerzett adatok kezelését kizárólag a Nandina-Trans Kft (Budapest, 1118 Rahó utca 2-8/ F épület) végzi, azokat saját számítógépes rendszerén tárolja.

Nandina-Trans Kft a tunderfurt.hu oldalon a látogatók szokásainak megfigyelésére cookie-kat (sütiket) használ, melynek a célja a látogatói élmény növelése, ismételt visszatérésnél a keresés gyorsítása, a kereső személyének IP cím szerinti beazonosítása által, a keresési szokások elemzésével a weboldal minél jobb használhatóságának kialakítása. A weboldalon végzett tevékenységek nyomon követésére azért, hogy általuk még inkább kifejezetten az egyes látogatókat érdeklő vagy a számukra fontos, releváns ajánlatokról üzenetet juttathassunk el a látogató számára.

Nandina-Trans Kft kijelenti, hogy a megszerzett adatokat harmadik személynek nem ad át. Nandina-Trans Kft kijelenti továbbá, hogy a felhasználók azonosítására szolgáló személyes adatokat csak abban az esetben oszt meg harmadik féllel, ha ezen adatok feltétlenül szükségesek a szolgáltatásának elvégzéséhez, különösen olyan esetben, amikor hatósági felszólításra kell az adatokat átadnia nyomozó vagy végrehajtó hatóság részére. Amennyiben a megkereső hatóság felszólítja a Nandina-Trans Kft-t a személyes adatok átadására, a Nandina-Trans Kft-nek nem áll jogában azt megtagadni, ha az adatok kiadásának minden feltétele egyébként törvényileg fenn áll.

Minden más esetben a Nandina-Trans Kft minden, a tudomására jutott személyes vagy üzleti adatot megőriz és harmadik félnek nem továbbít. Nandina-Trans Kft a személyes és/vagy céges adatokat a nyilvántartásából (számlázó és szállítólevél kitöltő program, levelező lista) bármikor törli a tulajdonos kifejezett és írásos kérésére. Minden partner az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja partnerét a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

TÖRVÉNYI HÁTTÉR: 2011. ÉVI CXII. TÖRVÉNY AZ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGRÓL ÉS AZ INFORMÁCIÓSZABADSÁGRÓL
14.§ értelmében az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

15. § (4)25 Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

18. § (2)28 Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy a biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassunk. Amennyiben folytatod a böngészést, úgy tekintjük, hogy nincs kifogásod a weboldalról érkező cookie-k ellen. Több információ

Cookie információk

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

2. Webhelyekre jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.

4. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

5. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, statisztika készítése és a látogatók nyomon követése.

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
- c_i session: azonosításhoz a belépésnél, (titkosítva: felhasználónév, e-mail cím): 2 óránként törlődik, 5 percenként frissül,
- php session id: böngésző bezárásával törlődik.

7. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

8. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

9. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

10. Milyen cookie-kat használok? Ha többet szeretne megtudni arról, hogy az Ön böngészője milyen cookie-kat használ, kérjük, látogasson el az Ön böngészőjének megfelelő, alábbi weboldalak egyikére:
- Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
- Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
- Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
- Windows Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955
Amennyiben mobil készüléket használ, az alábbi oldalakon tájékozódhat:
- Android: http://developer.android.com/reference/android/webkit/CookieManager.html
- Blackberry:http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/3200 /Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp
- Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
- Safari iOS: http://support.apple.com/kb/PH5042

Bezárás